มท.1 ประชุมเน้นย้ำผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านต้องโปร่งใส

มท.1 ประชุมเน้นย้ำผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านต้องโปร่งใส

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
31 พ.ค. 2563 13:12 น.

SHARE


มท.1 ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับ ผวจ.ทั่วประเทศ ย้ำการใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านต้องโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมซักซ้อมการรับมือผ่อนคลายล็อกระยะ 3 ให้ไปในแนวทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 7 พลตำรวจตรี สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายโชคชัย คำแหง นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ตามมาตรการต่างๆ รองรับการผ่อนปรนในระยะ 3 เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณงบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรให้ทุกจังหวัดเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยขอให้มีการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด รวมทั้งมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปอย่างไรก็ตามในประเด็นการเตรียมความพร้อมรองรับการผ่อนปรน คลายล็อกระยะ 3 โดยเฉพาะการผ่อนปรนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด ที่แต่ละจังหวัดจะยังคงมีจุดตรวจเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติมา เช่นเดียวกับมาตรการการป้องกันโรคที่ยังคงเคร่งครัดกับการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การรณรงค์ให้ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งการผ่อนปรนระยะที่ 3 เพื่อที่จะให้ประชาชนประกอบอาชีพได้ตามปกติ แต่เป็นวิถีปกติแบบใหม่ หรือนิวนอร์มอล และทุกอย่างต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

อ่านเพิ่มเติม…