พล.ร.15 เปิดค่ายเรียกฟิต นำกำลังพลเทสต์ร่างกาย ประจำปี ตามนโยบาย ทบ.


พล.ร.15 เปิดค่ายเรียกฟิต นำกำลังพลเทสต์ร่างกาย ประจำปี ตามนโยบาย ทบ.

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
18 พ.ย. 2563 15:20 น.

บันทึก
SHARE

พล.ร.15 เปิดค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ตามนโยบาย SMART SOLDIERS STRONG ARMY ของกองทัพบก

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 18 พ.ย.63 ที่หน้าบก.พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ เป็นประธาน และร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายกับกำลังพล พร้อมด้วยกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ของบก.พล.ร.15 และร้อย นขต.พล.ร.15 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก(Smart Army)ในการสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ของกำลังพล

ข่าวแนะนำ


เน้นย้ำให้กำลังพลมีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ ดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน


ทั้งนี้ การทดสอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดมีจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร โดยกำหนดให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นประจำห้วง 3 เดือน ได้แก่เดือน ก.พ. , พ.ค., ส.ค. และ พ.ย.อ่านเพิ่มเติม…