ประธาน กกต.ร่วมรณรงค์คนร้อยเอ็ดใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบจ.63 แบบโปร่งใส


ประธาน กกต.ร่วมรณรงค์คนร้อยเอ็ดใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบจ.63 แบบโปร่งใส

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
18 ธ.ค. 2563 14:02 น.

บันทึก
SHARE

ประธาน กกต.เป็นประธาน กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนชาวร้อยเอ็ดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกภาคส่วน ณ ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “20 ธันวา กลับบ้านไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริต โปร่งใส” หรือ Big day การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เป็นประธานในพิธี โดยมี นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

ข่าวแนะนำนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่แทนประชาชน ในการเข้าไปบริหารงบประมาณท้องถิ่น อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2562 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญนายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในอันที่จะสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกภาคส่วน สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย และเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด “20 ธันวา กลับบ้านไปใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริต โปร่งใส” หรือ Big day ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยประชาชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้.

อ่านเพิ่มเติม…