ประกาศให้ “ยุทธนา” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ หลัง “ณัฏฐพล” ลาออก


ประกาศให้ “ยุทธนา” เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ หลัง “ณัฏฐพล” ลาออก

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

1 มิ.ย. 2564 12:06 น.

บันทึก
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “ยุทธนา โพธสุธน” เลื่อนลำดับขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ หลัง “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ยื่นลาออก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเนื้อหาดังนี้

ข่าวแนะนำ

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายยุทธนา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 21 ของพรรคพลังประชารัฐ.

อ่านเพิ่มเติม…