ประกาศผลยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ลงทะเบียน “เราชนะ” เช็กวัน เงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง


ประกาศผลยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ลงทะเบียน "เราชนะ" เช็กวัน เงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
9 ก.พ. 2564 15:00 น.

บันทึก
SHARE

ประกาศผลยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ลงทะเบียน “เราชนะ” 2 รอบ กำหนดวันโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง 

หลังจากโครงการ “เราชนะ” เปิดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีผู้ใช้งานที่ไม่ได้สิทธิ์ เนื่องจากมีรายได้เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 หรือถูกระบุว่าเป็นผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งมีเสียงสะท้อนว่าพลาดสิทธิ์เพราะระบบได้ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้น

ข่าวแนะนำ

ล่าสุด เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดให้ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ แล้ว ไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มี.ค. 64

สำหรับขั้นตอนทบทวนสิทธิ์ เราชนะ มีดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • กดคำว่า “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง)
  • ระบบจะแสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุด”
  • จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อภาษาไทย, นามสกุลภาษาไทย และ วัน / เดือน / ปีเกิด
  • กดคำว่า “ขอทบทวนสิทธิ์”

ในเรื่องของการขอทบทวนสิทธิ์ จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ 2 รอบ ดังนี้

โดยผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบ 1 ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 21 ก.พ. 64

  • จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 4 มี.ค. 64
  • เงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 11 มี.ค. 64

ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

  • จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 19 มี.ค. 64
  • เงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค. 64

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม…