ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ข่าวทั่วไทย

Advertorial
8 ก.พ. 2564 14:20 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานประกันสังคมดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ รวมทั้งเครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการรักษาโรคที่รักษายากโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด 7 หัตถการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…