ปตท.ลุยธุรกิจไฟฟ้า ส่ง SMH เข้าซื้อหุ้นจาก GPSC จาก PTTGC เพิ่ม


ปตท.ลุยธุรกิจไฟฟ้า ส่ง SMH เข้าซื้อหุ้นจาก GPSC จาก PTTGC เพิ่ม

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

23 เม.ย. 2564 15:07 น.

บันทึก
SHARE

ปตท.ลุยธุรกิจไฟฟ้า อนุมัติ “สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง” เข้าซื้อหุ้นจาก GPSC จาก PTTGC มูลค่า 25,126 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ SMH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.จะเข้าไปซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณ 12.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ PTT, SMH และ PTTGC กำลังอยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือน พ.ค. 64 ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน PTT ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 31.72% และ PTTGC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 22.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวม 44.45% และ PTTGC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 10.00% โดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท.ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม…