บ่อนเกลื่อน เคนมผงระบาด คนไทยซัดวงการสีกากีฉาว จี้ “บิ๊กตู่” ปฏิรูป


บ่อนเกลื่อน เคนมผงระบาด คนไทยซัดวงการสีกากีฉาว จี้ "บิ๊กตู่" ปฏิรูป

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
16 ม.ค. 2564 12:50 น.

บันทึก
SHARE

ประชาชนส่วนใหญ่จี้ตำรวจและหน่วยงานรัฐ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดระบาดหนัก ระบุบ่อนพนันแหล่งแพร่โควิด ทำลายความสุข ยังเชื่อมั่น “บิ๊กตู่” จะสามารถปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จ เพราะเคลือบแคลงซื้อขายตำแหน่ง รับสินบน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “นายกฯ กับงานตำรวจ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,675 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงปัญหาสำคัญที่ทำให้ตำรวจและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ต้องเร่งแก้ไข พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 91.8 ระบุ ยาเสพติด เช่น เคนมผง ไอซ์ ยาบ้า ผงขาว ระบาดหนักในชุมชน สถาบันการศึกษา และสถานบันเทิง

ข่าวแนะนำ

รองลงมาคือ ร้อยละ 87.8 ระบุ บ่อนพนัน แหล่งแพร่โควิด ทำลายความสุขประชาชนหมดโอกาสช่วงเทศกาลความสุข บั่นทอนเสาหลักของสังคม ต้นตออาชญากรรมอื่นๆ ร้อยละ 87.3 ระบุ ขบวนการขน แรงงานผิดกฎหมาย ลักลอบเข้าเมือง ฟอกตัว ต้นตอแพร่โควิด ร้อยละ 86.1 ระบุ อาชญากรรม ออนไลน์ เช่น ล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ล่อลวง คุกคาม พนันออนไลน์ มิจฉาชีพ ร้อยละ 85.3 ระบุ ค้ามนุษย์ ทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจ แรงงานบังคับ เป็นต้น

เมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชนต่อปัญหาการทำงานของตำรวจ ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.0 ระบุมีหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ต้องเร่ง ปฏิรูปตำรวจ เช่น ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ช่วยผู้ต้องหา ผู้มีฐานะร่ำรวย พ้นผิดคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ต้นตอความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม การแสวงหาผลประโยชน์จาก บ่อนพนัน ขบวนการฟอกตัว แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ยาเสพติด ฯลฯ ต้นตอการแพร่โควิด ทำประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อน ในขณะที่ ร้อยละ 2.0 ไม่ระบุ

ที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปตำรวจ ต้นตอและวิธีการแก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 เคลือบแคลงสงสัยตำรวจซื้อขายตำแหน่ง รับสินบน ทุจริตต่อหน้าที่ ร้อยละ 98.7 ระบุ นายกรัฐมนตรีควรหา ผู้นำหน่วยที่พร้อมร่วมมือปฏิรูปตำรวจ มาทำงาน ร้อยละ 98.3 ระบุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปตำรวจ ร่วมปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ร้อยละ 95.8 ระบุ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นต้องถือธงนำ ปฏิรูปตำรวจ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 เชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถปฏิรูปตำรวจ สำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ เสริมสร้างศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจ ในขณะที่ร้อยละ 3.8 ไม่เชื่อมั่น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 เห็นด้วยที่ช่วงวิกฤติโควิด คือ จังหวะเวลาเหมาะสมของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งปฏิรูปตำรวจ เพื่อยับยั้ง ปัญหาซ้ำซาก ในอนาคต


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “วิกฤติคือโอกาส” ที่ไม่ใช่โอกาสของตำรวจ แต่เป็นโอกาสของนายกรัฐมนตรี ที่นอกจากมีผลงานทำให้เกิดการรับรู้ ในหมู่ประชาชนว่า เคยเข้ามาบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีและมีผลงานต่างๆ จำนวนมาก แต่ยังเป็นผลงานในระดับการรับรู้ที่นายกรัฐมนตรีน่าจะใช้วิกฤติโควิด วิกฤติสังคมเวลานี้เป็นโอกาส “ปฏิรูปงานตำรวจ” กลายเป็นที่จดจำของการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่รักของประชาชน ทำให้เสาหลักของชาติเป็นที่รักของประชาชนจากรุ่นสู่รุ่น มากกว่าผลงานของนายกรัฐมนตรีในอดีตที่เข้ามาและก็ออกไปโดยมีผลงานที่อยู่ในระดับของการรับรู้และเข้าใจเท่านั้น

ดังนั้น วิกฤตินี้คือโอกาส ของนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความทรงจำที่ดีในหมู่ประชาชน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของกระแสการปฏิรูปตำรวจ เอแบคโพลเคยมีการสำรวจพบมาแล้วในปี พ.ศ.2550 โดยสอบถามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ประชาชนผู้สัมผัสงานตำรวจระดับสถานีทั่วประเทศ 10 กองบัญชาการ ประชาชนทั่วไป กลุ่มนักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และกลุ่มข้าราชการตำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนทั่วไป ต้องการให้มีการปฏิรูปงานตำรวจ แต่เวลาผ่านมากว่า 10 ปี ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่กว่าร้อยละ 90 ของประชาชนทั่วไปต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ

“จึงสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้มีอำนาจรัฐน่าจะนำไปพิจารณาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่รักของประชาชน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำและลดความเคลือบแคลงสงสัยว่า ทุจริตต่อหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่นๆ กระทรวงอื่นในหลายจังหวัดของประเทศทั้งเรื่องบ่อนพนัน แรงงานเถื่อน ยาเสพติด แหล่งมั่วสุม จนกลายเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ ทำลายความสุขของประชาชนทั้งประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีขู่หรือปรามขบวนการเหล่านี้อย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอเพราะมันแค่หลบไม่ได้หมดไป นายกรัฐมนตรีจึงน่าจะถือธงนำปฏิรูปตำรวจตามที่ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นจากข้อมูลผลสำรวจครั้งนี้” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

อ่านเพิ่มเติม…