“บิ๊กหยิม” ลุยท่าตะโก แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ สนองนโยบายรัฐบาล


"บิ๊กหยิม" ลุยท่าตะโก แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ สนองนโยบายรัฐบาล

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
7 ต.ค. 2563 13:47 น.

บันทึก
SHARE

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ สนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และนายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารักษ์” ในการนี้ นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร และนางกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ให้การต้อนรับ


นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มามอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นจังหวัดที่ 11 ซึ่งการจัดพิธีฯของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้เป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุรอบที่สอง ซึ่งในรอบแรกนั้นได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ให้เกียรติเข้าร่วมมอบสัญญาเช่าฯ ไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา


นายยุทธนา กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการในวันนี้ ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2483 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นำมาจัดให้ราษฎรผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 960 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,456 – 1 – 88 ไร่ โดยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยในอัตราค่าเช่า 25 สตางค์ ถึง 75 สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือน และเช่าเพื่อประกอบการเกษตรในอัตราค่าเช่า 20 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดียิ่ง โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าฯนครสวรรค์, นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก มาร่วมมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุด้วย 


ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวจะเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรให้แก่ราษฎรที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร เพื่อให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือ ภาคประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ดียิ่งขึ้น นายยุทธนา กล่าวในตอนท้าย.อ่านเพิ่มเติม…