“บิ๊กป้อม” มอบ “พิเชฐ” รับทราบสถานการณ์น้ำ และแนวทางปีงบประมาณ 65

"บิ๊กป้อม" มอบ "พิเชฐ" รับทราบสถานการณ์น้ำ และแนวทางปีงบประมาณ 65

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
7 พ.ย. 2563 15:03 น.

บันทึก
SHARE


“บิ๊กป้อม” มอบ “พิเชฐ” ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ EEC รับทราบสถานการณ์น้ำ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2563 และงบกลาง ปี 2563 พร้อมปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ


นอกจากนี้ยังได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในโครงข่ายน้ำ EEC และ /การพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาค่าน้ำในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63.

อ่านเพิ่มเติม…