“บิ๊กป้อม-ธนารักษ์” มอบที่ราชพัสดุ สร้างเมืองสร้างสุข รองรับผู้สูงอายุ


"บิ๊กป้อม-ธนารักษ์" มอบที่ราชพัสดุ สร้างเมืองสร้างสุข รองรับผู้สูงอายุ

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.พ. 2564 15:17 น.

บันทึก
SHARE

“กรมธนารักษ์” สนองนโยบาย “รัฐบาล” ให้สิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเมืองสร้างสุข “Happiness Social City” ในระดับอาเซียน โดย “บิ๊กป้อม” เข้าร่วมเป็นพยาน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 267 รายการ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานด้วย โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ


นายยุทธนา กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าวการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ เพื่อนำมาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” เพื่อเป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจรสำหรับให้บริการในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป


รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป


ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีต่อไป


นายยุทธนา กล่าวเพิ่มว่า กรมธนารักษ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมการสนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตนจะยังคงเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรมธนารักษ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จทุกโครงการ แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 นี้แล้วก็ตาม.


อ่านเพิ่มเติม…