“บิ๊กปู” ล่องใต้ตรวจเยี่ยมนักรบทางเรือ ทัพเรือภาค 3-ฐานทัพเรือพังงา


"บิ๊กปู" ล่องใต้ตรวจเยี่ยมนักรบทางเรือ ทัพเรือภาค 3-ฐานทัพเรือพังงา

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
28 พ.ย. 2563 14:24 น.

บันทึก
SHARE

“ผบ.กองเรือยุทธการ” ลงพื้นที่ภูเก็ต-พังงา ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน ทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา ปลุกพลังนักรบทางเรือปฏิบัติการ “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” ให้ดำรงขีดความสามารถในการทำสงครามทางเรือ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ณ ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ข่าวแนะนำ


ซึ่งพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบทะเลด้านฝั่งอันดามันนั้น มีกำลังของกองเรือยุทธการที่ได้จัดและเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นนักรบชาวเรือพร้อมจะปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบทั้งยามปกติ และยามที่เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งงานตามที่ได้รับมอบหมาย


ทั้งนี้ สิ่งที่นับว่าเป็นท้าทายต่อกำลังพล และกองเรือยุทธการในปัจจุบันคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังรบอย่างเหมาะสม ให้พร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล และสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas” กองเรือยุทธการ จึงต้องดำรงไว้ซึ่ง ขีดความสามารถในการทำสงครามทางเรือ พร้อมไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือชาติอาเซียน และกองทัพเรือนานาชาติในทุกสาขาปฏิบัติการ


กำลังในแต่ละส่วนแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่เปรียบเสมือนอวัยวะที่สำคัญ จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ จึงต้องมีการร่วมมือประสานงานกันอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อให้ภารกิจที่ได้รับสำเร็จ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกองเรือยุทธการ เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไป.

อ่านเพิ่มเติม…