“บิ๊กบี้” เปิดรั้ว ทบ. จัดใหญ่รับ “บิ๊กแก้ว” ตรวจเยี่ยมกองทัพบก


"บิ๊กบี้" เปิดรั้ว ทบ. จัดใหญ่รับ "บิ๊กแก้ว" ตรวจเยี่ยมกองทัพบก

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
23 ธ.ค. 2563 14:39 น.

บันทึก
SHARE

“บิ๊กบี้” เปิดรั้ว ทบ. รับ “บิ๊กแก้ว” พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม “กองทัพบก” พร้อมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนเข้าฟังบรรยายสรุป และมอบนโยบาย

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.63 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ

ข่าวแนะนำ

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางถึงบริเวณพิธีพร้อมรับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ถวายสักการะ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศรีสิทธิสงคราม, ถวายสักการะและวางพานพุ่ม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5


หลังจากนั้นจึงลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม และถ่ายภาพร่วมกับคณะนายทหารของกองทัพบก ณ ห้อง 321 จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป สั่งการ และมอบนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการอวยพร และมอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ก่อนจะรับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วจึงเดินทางกลับ


สำหรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่ 35 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 72 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ด้านชีวิตรับราชการท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร


อาทิ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, เจ้ากรมยุทธการทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปัจจุบัน.

อ่านเพิ่มเติม…