“บิ๊กบี้” ชื่นชม กกล.ชายแดน ผลงานเยี่ยมสกัดกั้นยาเสพติดรอบปี 63


"บิ๊กบี้" ชื่นชม กกล.ชายแดน ผลงานเยี่ยมสกัดกั้นยาเสพติดรอบปี 63

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
31 ธ.ค. 2563 13:29 น.

บันทึก
SHARE

“บิ๊กบี้” ชื่นชม กกล.ป้องกันชายแดนโชว์ผลงานจับกุมยาเสพติดได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทบ.ได้สรุปผลการปฏิบัติสกัดกั้นยาเสพติดตลอดปี 2563 จับยาบ้าได้กว่า 146 ล้านเม็ด ไอซ์ 5,512 กก. เฮโรอีน 405 กิโลกรัม รวบผู้ต้องหา 3,319 คน ขณะที่หน่วยชายแดนเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 ด้วย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ได้แถลงสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตลอดปี 2563 ดังนี้ จากนโยบาย “หยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน” ของกองทัพบกที่มีมาอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมามีความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

ข่าวแนะนำ


โดยกองทัพบกได้เสริมกำลัง 5 กองร้อย เข้าพื้นที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดน เพื่อหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการลาดตระเวนในห้วงเวลากลางวันและกลางคืน และเพิ่มเครื่องมือในการสกัดกั้นบริเวณแนวชายแดน เป็นผลให้ในปีนี้ตรวจยึดยาบ้า 146,403,512 เม็ด ไอซ์ 5,512 กิโลกรัม เฮโรอีน 405 กิโลกรัม สามารถจับกุมผู้ต้องหา 3,319 คน รวมถึงสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 7,390 คน โดยจากสถิติเดือน ต.ค.63 เทียบเดือน พ.ย.63 มีผลการจับกุมเพิ่ม 15 ล้านเม็ด


ทั้งนี้ จากการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้กล่าวชื่นชม กองกำลังชายแดนที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันให้ติดตามผลการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขบวนการยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย


โดย ผบ.ทบ. ได้ทราบถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ลดการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงมีความเสียสละ ปกป้องรักษาความสงบสุขของประเทศ ในส่วนของการจับกุมยาเสพติด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา กองทัพบกรวบรวมการปฏิบัติตรวจยึดยาเสพติดเป็นรอบเดือน โดยมอบประกาศนียบัตรชื่นชมการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นไปอย่างครบวงจรต่อไป


อ่านเพิ่มเติม…