“บิ๊กตู่” เชื่อ การพูดคุยเป็นทางออกทุกปัญหา พร้อมแสดงความยินดี “โจ ไบเดน”

“บิ๊กตู่” เชื่อ การพูดคุยเป็นทางออกทุกปัญหา พร้อมแสดงความยินดี “โจ ไบเดน”

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
9 พ.ย. 2563 13:38 น.

บันทึก
SHARE


นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดี “โจ ไบเดน” ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ มอบหมาย ก.ต่างประเทศ เตรียมหารือกับรัฐบาลอเมริกาชุดใหม่ เชื่อ การพูดคุยเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทุกปัญหา

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 พ.ย. 2563 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่า ที่ประชุมหารือครอบคลุมถึงการปฏิรูปการปรับแผนแม่บทระยะสั้นเพื่อให้ตอบสนองกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโครงการต่างๆ ที่มีการเสนอกันเข้ามาทั้งในลักษณะ บนลง (Top Down) หรือล่างขึ้นบน (Bottom Up) ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกันอย่างไร โดยรัฐบาลต้องดูแลให้เกิดความเท่าเทียม โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดกรองโครงการต่างๆ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายในสัดส่วนอื่นของหลายกระทรวงด้วยกัน ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการประจำจังหวัด ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและหลายภาคส่วน ต้องนำมาบรูณาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ให้แต่ละโครงการมีความโปร่งใส ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ประชาสามารถตรวจสอบโครงการต่างๆ ของรัฐบาลได้ทางระบบเว็บไซต์ เพราะโครงการต่างๆ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่จะสามารถดำเนินการก็ได้ขึ้นอยู่กับมติของเสียงส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ 
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้แสดงความยินดีต่อ นายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เชื่อว่าจะความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ยาวนานต่อเนื่องเกือบ 200 ปี จึงมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมการหารือกับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาในหลายเรื่องด้วยกัน เพื่อเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมของประเทศไทยไว้ ต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
สำหรับการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองนั้น นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก หากทุกคนมีความจริงใจ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ การแก้ไขกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอน กลไก เพราะทุกประเทศก็มีประชาธิปไตยมีกฎหมายเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการด้วยความถูกต้อง ตามกติกาของบ้านเมือง ที่สำคัญคือคนส่วนใหญ่ในประเทศต้องรับได้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ สนับสนุนทุกทางที่จะเป็นการหาทางออกของประเทศ พร้อมเชื่อว่าการร่วมพูดคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทุกปัญหาเสมอไป ให้ประเทศสามารถไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงนายกรัฐมนตรีเองก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจ กระทรวงต่างๆ และคณะรัฐมนตรีด้วย เช่นเดียวกับหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ แต่ก็ได้มีการพูดคุยหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ ผ่านการประชุมทางไกล ซึ่งในวันที่ 14-16 พ.ย. 2563 จะมีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 โดยปีนี้ประเทศเวียดนามเป็นประธานในการประชุม จะมีการพูดคุยในหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่คาดว่าจะสำเร็จในปีนี้.

อ่านเพิ่มเติม…