“บิ๊กณัฐ” นำ ขรก.-ปชช.จิตอาสา ทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลองตลาด


"บิ๊กณัฐ" นำ ขรก.-ปชช.จิตอาสา ทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลองสาน

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.พ. 2564 15:01 น.

บันทึก
SHARE

“ปลัดฯกห.” นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ปากคลองสาน และตลาดยอดพิมาย เพื่อ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณปากคลองตลาด แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชน

ข่าวแนะนำ


โดย พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม /ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 500 นาย ที่ปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดยอดพิมาน และพื้นที่ปากคลองตลาด โดยการเก็บขยะ ฉีดล้างถนน ขุดลอกราง และท่อระบายน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพระนคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะต่างๆ สนับสนุน นับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี ของทุกภาคส่วนบริเวณโดยรอบพื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม.


อ่านเพิ่มเติม…