“นิพิฏฐ์” ยก 3 ข้อ ยืนยัน ทุกชาติ มีกฎหมายคุ้มครองประมุขรัฐ

"นิพิฏฐ์" ยก 3 ข้อ ยืนยัน ทุกชาติ มีกฎหมายคุ้มครองประมุขรัฐ

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
24 ต.ค. 2563 14:11 น.

บันทึก
SHARE


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า ปชป.โพสต์เฟซฯ ยัน ทุกชาติมีกฎหมายคุ้มครองประมุขรัฐ ระบุ กฎหมายไทยก็คุ้มครองผู้นำต่างชาติ ฉะนั้น เราจึงต้องมีความรู้พื้นฐานตรงกันก่อน

วันที่ 24 ต.ค. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “จะยกเลิกความผิดต่อพระมหากษัตริย์ หรือ ?” ใจความว่า ผมฟังบางคนพูดว่า ขอให้ยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ฯ จึงขอให้เรามีความรู้พื้นฐานตรงกันอย่างนี้ก่อน คือ

1. ทุกประเทศเขามีกฎหมายพิเศษคุ้มครองประมุขทั้งสิ้น เราก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุข เหมือนกับประเทศอื่น

2. อย่าว่าแต่ประมุขของเราเองเลย แม้แต่ประมุขของต่างชาติ กฎหมายไทยก็ให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ในหมวดว่าด้วย “ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ” มาตรา 133 บัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จะเห็นว่า แม้ประมุขของต่างประเทศ กฎหมายไทยก็ยังคุ้มครองเขา แล้วนับประสาอะไร ที่เราจะไม่คุ้มครองประมุขของเราล่ะครับ การมีกฎหมายคุ้มครองประมุข จึงเป็นหลักการพื้นฐานของทุกประเทศ

3. ผมไม่ปฏิเสธความคิดในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้ เช่น ทบทวนว่า โทษสูงเกินไปหรือเปล่า การสืบสวน สอบสวน การสั่งฟ้อง ควรมีกระบวนการแตกต่างจากความผิดทั่วไปหรือไม่ แต่การแสดงความเห็นในเรื่องเหล่านี้ต้องทำอย่างสุจริต, ละเว้นการการแสดงความเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาทฯ ต้องรู้ว่า สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ อย่างนี้จึงจะเรียกว่า ปฏิรูป

อ่านเพิ่มเติม…