นายกฯ แนะอ่าน “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ชูจุดแข็ง สถาบัน สามัคคีปรองดอง


นายกฯ แนะอ่าน “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ชูจุดแข็ง สถาบัน สามัคคีปรองดอง

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
7 ก.พ. 2564 12:45 น.

บันทึก
SHARE

โฆษกรัฐบาล เผย “พล.อ.ประยุทธ์” แนะนำหนังสือน่าอ่าน “ความรู้เรื่องเมืองไทย” หวังผู้อ่านรู้จักประเทศ เข้าใจสังคม และตระหนักความเป็นไทยได้ดี ชูจุดแข็ง สถาบัน ความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 7 ก.พ. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงหนึ่งของการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและคณะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แนะนำหนังสือน่าอ่านให้แก่คณะที่เข้าพบ มีชื่อว่า “ความรู้เรื่องเมืองไทย” เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ เนื้อหาของหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นการบรรยายให้มีความรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และมีความตระหนักในความเป็นไทย ซึ่งผู้เขียนไม่ได้บรรยายถึงอะไรที่เรียกกันว่า “ฮาร์ดแวร์” ประเภททุ่งนาป่าเขา หรือหาดทรายขาวสะอาดที่มองเห็นสุดสายตา หรือวัดวาอาราม และสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรพิสดาร หรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมผัสได้

แต่สิ่งที่ผู้เขียนบรรยายเป็นประเภท “ซอฟต์แวร์” คือความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อความศรัทธา จิตสำนึก ตลอดจนสไตล์อันเป็นลักษณะพื้นฐานของไทยเรา ซึ่งหมายถึงวิธีแบบไทยในการคิด การพูด และการทำ แนะนำโครงสร้าง ระบบและกลไกการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยหยิบยกเอาประเด็นที่สำคัญ และสามารถเข้าใจได้ทันทีมาพิจารณาเชิงวิเคราะห์ เช่น เรื่องระบอบการปกครองที่มีประชาธิปไตยเป็นจุดขัดแย้ง เรื่องเศรษฐกิจทุนนิยมที่เข้ามาครอบงำเศรษฐกิจและสังคมไทย เรื่องทัศนะทางสังคมของคนไทยที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและการชี้นำของสื่อโฆษณา ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกที่ขาดหายไป เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาประมาณ 150 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นลักษณะของวิวัฒนาการสังคมที่คนไทยพึงจะต้องมีความรู้และความเข้าใจว่า กว่าที่จะมาถึงวันนี้สังคมไทยของเราได้ผ่านอะไรมาบ้าง การที่คนไทยมีความรู้สึกนึกคิดที่ผูกพันกับวิวัฒนาการสังคมไทย จะทำให้มีความเข้าใจทั้งปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบรรดาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยเรา เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามัคคีปรองดองระหว่างศาสนาที่ต่างกัน ความเป็นมิตรกับชาวต่างประเทศ ความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความทันสมัย ฯลฯ แม้กระทั่งการให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จในเชิงปฏิบัติ และการมีอารมณ์ขันที่คลายความเครียด ทั้งนี้ นายอนุชาเผยเพิ่มเติมด้วยว่า “นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า หนังสือความรู้เรื่องเมืองไทย ทำให้รู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และตระหนักในความเป็นไทยได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักไทยในมุมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย”.


อ่านเพิ่มเติม…