นายกฯ ลงนามเสนอร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

นายกฯ ลงนามเสนอร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
4 พ.ย. 2563 15:04 น.

บันทึก
SHARE


โฆษกรัฐบาล เผย “พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ถึง “ชวน” เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้ว

วันที่ 4 พ.ย. 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. โดยวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถึงประธานรัฐสภา เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติ ทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจของ ครม. เพื่อหาข้อยุติในประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

อ่านเพิ่มเติม…