นายกฯ มอบ กอ.รมน. ปูพรมลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ฉีดวัคซีนโควิด-19


นายกฯ มอบ กอ.รมน. ปูพรมลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

13 พ.ค. 2564 14:58 น.

บันทึก
SHARE

“นายกฯ” มอบหมายให้ “กอ.รมน.” สั่งการ กอ.รมน.ภาค จังหวัด ลงพื้นที่บูรณาการสร้างการรับรู้ความเข้าใจวัคซีนโควิด-19 พร้อมเร่งให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้รอดจากวิกฤติ โดยให้ยึดเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมอีกหลายจังหวัดในประเทศขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงรีบดำเนินการ ให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด ร่วมกับมาตรการต่างๆ เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในประเทศ

ปัจจุบันประชาชนมีความกังวลถึงความปลอดภัย และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. จึงได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ได้ใช้ช่องทาง กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด และมวลชน กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากตัวอย่างของประเทศต่างๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน พบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้ว ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือป้องกันความรุนแรงและการเสียชีวิตได้เป็นส่วนใหญ่

สำหรับแนวทางต่อการปฏิบัติในการรับวัคซีนโควิด-19 มี 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านทาง Application หรือ Line@หมอพร้อม เพื่อจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 1422 และ 02-792-2333. 2. การขอเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ เช่น โรงงาน หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ 3. เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมาย (Walk In) โดยใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

“กอ.รมน. จึงขอให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนพาสังคมไทยออกจากวิกฤติโควิด-19 ตามที่นายกรัฐมนตรีที่ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย (จำนวนการเข้าถึงวัคซีน 70% ของแต่ละพื้นที่) ฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน เข้ามารับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด”โฆษก กอ.รมน.กล่าว

พล.ต.ธนาธิป กล่าวต่อว่า โดยวัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยลดอาการความรุนแรงและเสียชีวิตลงได้ อีกทั้งยังคง ใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตัวตามระบบ และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อลดความตื่นตระหนกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม…