ทหาร ร.7 พัน.5 นำผักสดปลอดสาร ที่ปลูกขึ้นเองมาจำหน่ายแก่ชาวบ้านในราคาถูก


ทหาร ร.7 พัน.5 นำผักสดปลอดสาร ที่ปลูกขึ้นเองมาจำหน่ายแก่ชาวบ้านในราคาถูก

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
17 ธ.ค. 2563 14:29 น.

บันทึก
SHARE

ทหาร หน่วย ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนนำผลผลิตผักสดปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี ออกจำหน่ายในราคาถูกแก่ชาวบ้านและครอบครัวกำลังพล สร้างรายได้ให้ จนท.และลดรายจ่ายแก่ ปชช.

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วย ร.7 พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา จากการที่กองทัพบก โดยกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ตามพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอปาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย และได้รับประทานผักสดปลอดภัยในราคาถูก รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลที่ดำเนินโครงการ โดยได้วางจำหน่าย ณ พื้นที่โครงการฯ สถานีสูบน้ำ บ.ห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวแนะนำ


สำหรับภารกิจ โครงการทหารพันธุ์ดี ทหารช่วยชาวบ้านได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินภารกิจต่อไป ส่วนผลผลิตที่ได้จากโครงการ ในพื้นที่แปลงปลูกพืชผัก ประมาณ 1 ไร่ ได้วางจำหน่ายให้กับโรงเลี้ยงและกำลังพลรวมถึงประชาชนทั่วไป ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถลดรายจ่ายและได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว อีกทั้งได้นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ปัจจุบันโครงการทหารพันธุ์ดี ร.7 พัน.5 มีความก้าวหน้า ในการดำเนินการโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี มีความสุข และ “ร่วมเดินตามรอยเท้าของพ่อ ในด้านแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม…