ททท.เปิดคลังข้อมูลความรู้สู้โควิด-19 ติดอาวุธทางความคิดให้บุคลากรในแวดวงท่องเที่ยว


ททท.เปิดคลังข้อมูลความรู้สู้โควิด-19 ติดอาวุธทางความคิดให้บุคลากรในแวดวงท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไทย

Advertorial
28 ม.ค. 2564 13:40 น.

บันทึก
SHARE

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซัดเอาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกเกิดอาการซวนเซ เพราะความกลัวการติดเชื้อกับโรคระบาดชนิดใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักเป็นอย่างดี ในปี 2564 เริ่มมีข่าวดีเข้ามา เมื่อหลายบริษัทสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แล้ว ความหวังของธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมา แม้ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะล้มลุกคลุกคลาน แต่อย่างน้อยยังได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์


ในระหว่างนี้การใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และทักษะเข้าไว้จึงสำคัญที่สุด ซึ่งในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รวบรวมความรู้จากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมาไว้ให้ ถือเป็นคลังข้อมูลที่ดีที่สุดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาได้ในทันที


เริ่มต้นจาก TAT Review เป็นหนังสือที่มีเนื้อหากึ่ง Variety เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยมีพนักงานของ ททท.ช่วยกันแปลและเรียบเรียงจากบทความภาษาต่างประเทศ บางเรื่องเขียนและเรียบเรียงบทความขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตลอดจนจัดทำสรุปสาระสำคัญจากงาน ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และบทความงานวิจัย และเชิญนักเขียนภายนอกเข้ามาร่วมด้วย

สามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดหนังสือได้ 3 ช่องทาง คือ 1. www.tatreviewmagazine.com 2. https://www.facebook.com/tatreviewmag 3. รูปเล่ม จัดส่งให้ตามหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

มีบทความแนะนำสำหรับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ โลก (ท่องเที่ยว) หลัง COVID-19 โดยคุณโตมร https://www.tatreviewmagazine.com/article/โลก-ท่องเที่ยว-หลัง-covid-19 

หรือใครสนใจ Change O’Nine: 9 กลุ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลัง COVID-19 https://www.tatreviewmagazine.com/article/changes-in-9-business-tourism-industry/  และ เทรนด์ท่องเที่ยว ใคร ‘รุ่ง’ และ ใคร ‘ร่วง’ ในปี 2021 ? https://www.tatreviewmagazine.com/article/เทรนด์ท่องเที่ยว-ใคร-รุ/ คลังความรู้ ททท.ต่อมา เป็นเว็บไซต์รวมหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว https://tourismproduct.tourismthailand.org ปัจจุบันมีกว่า 70 เล่ม สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับยุคที่ต้องปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ ขอแนะนำหนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว” ให้แง่คิดและมุมมองใหม่เปรียบเสมือนการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

https://tourismproduct.tourismthailand.org/content/511 บทความในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงโดยนายจิรเทพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ในประเด็นด้านตลาดทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ และการเจรจาระหว่างประเทศสิ่งที่พลาดไม่ได้ ของคลังข้อมูล ททท.ต่อไป คือ TAT Intelligence Center ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TATIC) มีบทความวิชาการเกี่ยวกับตลาดด้านการท่องเที่ยวไทย ให้บริการภาษาไทยและอังกฤษ เน้นข้อมูลเชิงลึกและสถิติด้านการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ข้อมูลธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงรายงาน Social Listening และข่าวประชาสัมพันธ์ของ ททท. ช่องทางให้บริการ คือ https://intelligencecenter.tat.or.th และ www.facebook.com/IntelligenceTAT 


ขณะเดียวกัน ททท.ได้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำ TAT Academy หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารการท่องเที่ยวและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านตลาดการท่องเที่ยวแก่บุคลากรให้สามารถแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง ช่องทางให้บริการ : https://tatacademy.com/th และ https://www.facebook.com/TATAcademy 


คลังข้อมูลสุดท้ายที่ใครๆ ก็ควรมีคือ Line @tatcontactcenter แหล่งบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทยแก่บุคคลทั่วไปบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ให้คำปรึกษาด้านการเดินทางท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีบริการ E-Brochures ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คู่มือท่องเที่ยว 77 จังหวัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ บทความรีวิวแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมของ ททท. รวมถึงเชื่อมต่อไปยังช่องทางบริการทางโทรศัพท์ TAT Call Center 1672 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง

ททท.จัดทำคลังความรู้ท่องเที่ยวไว้มหาศาล มาเก็บอาวุธทางความคิดที่มีอยู่ตรงนี้กันเถอะ!

อ่านเพิ่มเติม…