ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งต่อเนื่องทะลุ 6 ล้านราย

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งต่อเนื่องทะลุ 6 ล้านราย ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกคลายล็อกดาวน์เตรียมเข้าสู่ภาวะปกติ