ตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกจะเติบโตขึ้น 16.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2021-2026; การเติบโตของภาคการก่อสร้างจะขับเคลื่อนการเติบโต – Technavio

Mining 31 thomaseder Hydraulic Equipment Market to grow by USD 16.28 billion during 2021-2026; Growth of the construction sector to drive the growth - Technavio

นิวยอร์ก, 11 ก.ย. 2566 — มูลค่าตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิก คาดว่าจะเติบโตขึ้น 16.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2564 ถึง 2569 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของตลาดจะมีการชะลอตัวลงในอัตรา CAGR ที่ 4.79% ในช่วงประมาณการ ตลาดแบ่งส่วนตามประเภทการใช้งาน (ยานพาหนะและอุตสาหกรรม) องค์ประกอบ (ปั๊มและมอเตอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ถังสะสมและตัวกรอง และอื่นๆ) และภูมิศาสตร์ (เอเชียแปซิฟิก เหนืออเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา และอเมริกาใต้) การเติบโตของภาคการก่อสร้าง ขับเคลื่อนตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิก การเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ทั่วโลก ทําให้ตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกทั่วโลกเติบโต สหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอื่นๆ ต่างให้ความสําคัญกับการลงทุนอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในเศรษฐกิจกําลังพัฒนา เช่น ประเทศอินเดีย ความเป็นไปได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 100% ในโครงการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย คาดว่าจะเพิ่มความต้องการอุปกรณ์ก่อสร้างไฮดรอลิก เช่น เครนไฮดรอลิก เครื่องขุด และโหลดเดอร์ไฮดรอลิกในช่วงประมาณการ ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งเสริมการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกในช่วงประมาณการ รายงานวิเคราะห์ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต และให้การคาดการณ์ที่แม่นยําเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด ดูตัวอย่าง PDF

ปัจจัยสําคัญ:

แนวโน้ม

  • การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม 4.0 ที่ผสานกับ IoT เป็นแนวโน้มตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่กําลังเกิดขึ้น
  • เศรษฐกิจโลกเห็นการนําการผลิตอัตโนมัติมาใช้ทั่วทุกอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
  • ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ไฮดรอลิกที่รวมเข้ากับเครือข่าย ให้โอกาสปรับปรุงการดําเนินงานและลดต้นทุนพลังงาน
  • นอกจากนี้ กระบวนการจัดการวัสดุซึ่งเป็นส่วนสําคัญของทุกสถานประกอบการ มีการนําอัตโนมัติมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนของเหลว ความดันอากาศ และอุณหภูมิ
  • ดังนั้น แนวโน้มเหล่านี้จึงส่งเสริมการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกในช่วงประมาณการ

ความท้าทาย

  • ความผันผวนของต้นทุนการผลิต เป็นความท้าทายต่อการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ไฮดรอลิก
  • ราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ยอดเหล็ก แอลูมิเนียม ทองแดง และโลหะอื่นๆ มีความผันผวน ทําให้เกิดความผันผวนในต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิก
  • สิ่งนี้นําไปสู่ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
  • ดังนั้น จึงต้องมีการลงทุนเริ่มต้นสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุ