ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” พบแจ้งข้อมูลเท็จ เตรียมเจอโทษหนัก

ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" พบแจ้งข้อมูลเท็จ เตรียมเจอโทษหนัก

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
24 พ.ค. 2563 15:00 น.

SHARE


เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน ตรวจสอบพบใครแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิด เตรียมเจอโทษหนัก

จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบประเด็นปัญหาในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในคำถามว่า การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่

คำตอบ การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับ มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

(ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

อ่านเพิ่มเติม…