ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน


ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
22 ธ.ค. 2563 13:46 น.

บันทึก
SHARE

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับ CPF จัดกิจกรรม CP for Sustainability ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่าเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ข่าวแนะนำ

โดยบริษัทในเครือยังมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม สามประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและโลกใบนี้ล่าสุด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี เพื่อชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกป่าที่ยั่งยืน ผ่านการฟื้นฟูป่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่ สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทำเพื่อโลกใบนี้ที่ดีขึ้น

ด้านนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัทร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

โดยระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง (ปี 2564-2568) มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม…