คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมอำนาจบารมี บันดาลความรุ่งเรืองให้ชีวิต


คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมอำนาจบารมี บันดาลความรุ่งเรืองให้ชีวิต

ไลฟ์สไตล์วัฒนธรรม

ไทยรัฐออนไลน์
18 ม.ค. 2564 14:18 น.

บันทึก
SHARE

คาถาบูชาพญาครุฑ เป็นคาถาบูชาที่หลายคนยึดปฏิบัติ ด้วยความรู้สึกเป็นที่พึ่งทางใจ ด้วยความเชื่อว่าองค์พญาครุฑ เป็นจ้าวแห่งเวหาและเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ตามคติความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู ทำให้มีผู้คนไม่น้อยที่เลื่อมใสบูชาพญาครุฑ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมี และบันดาลความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เป็นความศรัทธา และความเชื่อของแต่ละบุคคลมายาวนาน

ประวัติความเป็นมา และตำนานพญาครุฑ

ครุฑ หรือ พญาครุฑ คือ สัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในปกรณัมของอินเดีย และวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ มีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีย์ ทรงอิทธิฤทธิ์ มีชีวิตเป็นอมตะ มีพละกำลังมหาศาล แต่ก็ยังเป็นผู้นอบน้อมและมีความกตัญญู ทำให้มีผู้นับถือสวดคาถาบูชาครุฑ เพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคล

ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับครุฑมีมาช้านาน เดิมที “พญาครุฑ” เป็นพี่น้องกับ “พญานาค” พ่อคนเดียวกัน แต่คนละแม่ ซึ่งแม่ของพญาครุฑแพ้อุบายทายสีม้าที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร ทำให้ต้องยอมตกเป็นทาสของแม่พญานาคถึง 500 ปี ต้องใช้น้ำอมฤตจากพระจันทร์เท่านั้นจึงจะแก้คำสาปได้ พญาครุฑผู้มีความกตัญญูจึงอาสาไปช่วงชิงน้ำอมฤต จนเหล่าพระอินทร์และเทวดาติดตามมาสู้รบกับพญาครุฑ

พระนารายณ์ได้ออกมาขัดขวางและสู้รบกับพญาครุฑแทน แต่กลับไม่มีใครเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ พระนารายณ์จึงยุติศึก พร้อมให้พรเป็นอมตะแก่พญาครุฑเพราะเห็นแก่ความกตัญญูกตเวที ในขณะที่ทางฝั่งพญาครุฑก็ถวายสัจจะยอมเป็นพาหนะให้พระนารายณ์นับตั้งแต่นั้น

หลังจากนั้น พญาครุฑได้นำหม้อน้ำอมฤตมาวางไว้บนหญ้าคาให้แม่ของพญานาค ทำให้แม่ของตนหลุดพ้นจากการเป็นทาส ในขณะที่แม่ของพญานาคกำลังอาบน้ำเพื่อจะมากินน้ำอมฤต พระอินทร์ก็ได้ตามมาทวงหม้อน้ำอมฤตคืน แม่ของพญานาคเสียใจมาก จึงพยายามเลียหญ้าคาจนลิ้นแตกเป็น 2 แฉก นับตั้งแต่นั้นจึงเกิดเรื่องราวความบาดหมางของรุ่นลูก ระหว่างพญาครุฑและพญานาค

ตราครุฑพ่าห์ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และเชื้อราชวงศ์ และยังถือเป็นตราแผ่นดินของไทย
ตราครุฑพ่าห์ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และเชื้อราชวงศ์ และยังถือเป็นตราแผ่นดินของไทย

“ครุฑพ่าห์” ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ไทยได้รับอิทธิพลและคติความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ทำให้เรื่องราวของพญาครุฑปรากฏอยู่ในพิธีกรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดี คนไทยเรียกครุฑอีกชื่อหนึ่งว่า “สุบรรณ” สอดคล้องกับคติที่ว่า พระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์ เรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์จึงใช้ชื่อว่า “นารายณ์ทรงสุบรรณ”

รถพระที่นั่งต่างๆ ก็ประดับ “ตราครุฑพ่าห์” ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปครุฑกางปีก รวมถึง “ดวงตราพระราชลัญจกร” ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หนังสือราชการก็มีการประทับตราดังกล่าว ซึ่งหากภาคเอกชนต้องการใช้ตราครุฑในกิจการต่างๆ จะต้องยื่นคำขอพระราชทานต่อสำนักพระราชวัง ซึ่งเมื่อได้รับตราครุฑ จะมีข้อความกำกับไว้ว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” ทั้งนี้ ตราครุฑยังถือเป็นตราแผ่นดินของประเทศไทยอีกด้วย

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ สร้างตามคติความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู โดยครุฑเป็นยานพาหนะของพระนารายณ์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ สร้างตามคติความเชื่อพราหมณ์-ฮินดู โดยครุฑเป็นยานพาหนะของพระนารายณ์

วิธีบูชาพญาครุฑ และบทสวดอัญเชิญครั้งแรก

เมื่ออัญเชิญองค์พญาครุฑเข้าบ้าน ควรทำให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. และต้องใช้ธูป 5 ดอก เพื่อจุดบอกเจ้าที่เสียก่อน หลังจากนั้นจึงจัดเครื่องบวงสรวง ดังนี้

  • ธูป 9 ดอก
  • เทียน 1 คู่
  • พวงมาลัย 1 พวง
  • ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง
  • ถั่ว (ใช้งาแทนได้) 1 ถ้วย
  • น้ำเปล่า 1 ถ้วย (ต้องเปลี่ยนน้ำถวายทุกวัน)

หลังจากนั้นให้เริ่มกล่าวบทสวด เพื่ออัญเชิญองค์พญาครุฑเข้าบ้าน

“พุทโธอิติสุคะโต นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพญาครุฑ กำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้า (บอกชื่อและนามสกุล) เจริญโชคมั่งมีศรีสุข ลาภผลพูนทวี อยู่เย็นเป็นสุข ขออำนาจพญาครุฑจงล้างอาถรรพณ์ขจัดทุกข์โศก โรคภัยเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไป ขออำนาจพญาครุฑกำลังแผ่นดิน จงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้า ให้เจริญร่ำรวยด้วยอำนาจของ อุกาสะ มะ อะ อุ พุทโธนะโมพุทธายะ เทอญฯ

ก่อนสวดคาถาบูชาครุฑ ควรงดถวายของคาว บุหรี่ และเหล้า แต่ให้ถวายผลไม้ 1 หรือ 3 อย่างแทน
ก่อนสวดคาถาบูชาครุฑ ควรงดถวายของคาว บุหรี่ และเหล้า แต่ให้ถวายผลไม้ 1 หรือ 3 อย่างแทน

คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมบารมีและความรุ่งเรือง

คาถาบูชาครุฑ อาจมีบทสวดที่แตกต่างกันออกไปแล้ว ซึ่งไทยรัฐออนไลน์ขอยกตัวอย่างบทสวดที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เลื่อมใสศรัทธา โดยเฉพาะคาถาบูชาพญาครุฑ แบบย่อ ที่ผู้บูชามักสวดสั้นๆ เมื่อต้องเดินทาง หรือใช้สวดคาถาบูชาพญาครุฑห้อยคอสำหรับผู้ที่พกพาองค์ขนาดเล็กๆ ติดตัวไปทุกหนแห่ง เพื่อปัดเป่าภยันตราย

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สวดคาถาบูชาพญาครุฑ
คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย
นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ
นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา
อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา
พญาครุฑล้างอาถรรพณ์
อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง
พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด
พุทธังแคล้วคลาด
ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด
องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท
นะปัจจะโยโหนตุ

คาถาบูชาพญาครุฑ แบบย่อ

โอมพญาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้น
พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ
โอม คะรุทา โอม คะรุทา โอม คะรุทา
ครุฑโธ ครุฑธา ปฏิเสวามิ
(สวด 3 จบ)

อานุภาพจากการบูชาพญาครุฑ

เชื่อว่าผู้ที่บูชาพญาครุฑอย่างสม่ำเสมอ จะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิต ร่มเย็นเป็นสุข มีอำนาจวาสนา การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และยังมีอานุภาพเมตตามหานิยม ผู้คนเคารพรัก และให้ความเมตตา สำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพณ์ ปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ภูตผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกราน เพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของพญาครุฑ

คาถาบูชาพญาครุฑ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดคือ ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คิดดี ทำดี และที่สำคัญต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เนื่องจากองค์พญาครุฑเป็นเทพผู้มีความกตัญญูต่อมารดาอย่างสูงสุดนั่นเอง 

อ่านเพิ่มเติม…