ความหวังต่อลมหายใจ การท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19

ความหวังต่อลมหายใจ การท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
6 พ.ย. 2563 14:20 น.

บันทึก
SHARE


ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นพระเอกด้านเศรษฐกิจ แต่จากวิกฤติโควิด-19 ระบาด จึงถูกกระทบแบบเต็มๆ จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไม่ได้ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งร้างผู้คน จนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างขาดรายได้ อย่างเช่นที่ ถนนข้าวสารที่เคยคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นถนนที่ไม่มีวันหลับ แต่ ณ วันนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และโรงแรมต่างปิดตัว หลายร้านในทุกวันนี้รายได้หายไป 70% แต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังอดทน สู้ต่อ เพราะยังพอมีความหวัง

ทางสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว หรือ แอตต้า ที่มีบทบาทในการทำธุรกิจนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ระบุว่านี่คือวิกฤติที่หนักและยาวนานที่สุดของภาคการท่องเที่ยว แต่ก็หวังว่า ถ้ามีวัคซีนต้านโควิด-19 ในต้นปีหน้า การท่องเที่ยวไทยอาจจะกลับมาได้ 50% ในปี 2564 โดยสิ่งที่อยากได้คือ มาตรการจับคู่ประเทศที่ปลอดโควิด-19 ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

นี่คือเสียงจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่หลายคนยังมีหวัง และทุกคนต้องช่วยกัน

ล่าสุดเครือไทยรัฐกรุ๊ป ได้ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดเวทีเสวนาใหญ่แห่งปี ครั้งแรกในรอบ 70 ปี ภายใต้แนวคิด “Sharing Our Common Future ร่วมแรง เปลี่ยนแปลง แบ่งปัน” โดยจัดเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 จุดยืนของไทยในเวทีโลก” เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคธุรกิจ เพื่อวันพรุ่งนี้ของเศรษฐกิจไทย ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30-21.00 น. 

ผู้ที่มาปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังมีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงการคลังในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ อีกหนึ่งขุนคลังของประเทศที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด โดยก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

สำหรับผู้ร่วมเสวนานั้น คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ และยังเป็นหนึ่งในทีมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมไทยระยะ 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน นับเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญที่อยู่ในทีมแก้วิกฤตต้มยำกุ้ง เมื่อปี 2540 ในฐานะ “ผู้อำนวยการร่วม” สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง โดยก่อนที่จะได้รับตำแหน่งสำคัญในไทย เคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก และตำแหน่งผู้บริหารธนาคารระดับประเทศอีกมากมาย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศในระดับยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมา นายดนุชา คือ แกนหลักของ สภาพัฒน์ในด้านนโยบาย และแผนงาน โดยเคยรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รวมถึงเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

สามารถรับชมการเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 จุดยืนของไทยในเวทีโลก”  ได้ทาง website : www.thairath.co.th : Facebook : thairath ของ ยูทูบ : Thairath


อ่านเพิ่มเติม…