คนละครึ่งเฟส 3 เตรียมเปิดให้รับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี 2564


คนละครึ่ง เฟส 3 เตรียมเปิดให้รับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี 2564

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ-นโยบาย

ไทยรัฐออนไลน์

6 พ.ค. 2564 14:41 น.

บันทึก
SHARE

โครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 เตรียมเปิดให้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาท เพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือน ก.ค. จนถึงสิ้นปี 2564

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูง โดยหนึ่งในนั้นคือ “มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 3” เป็นการใช้จ่ายระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่ง เฟส 1 และ เฟส 2 คาดว่าจะนำมาใช้กับเฟส 3 มีดังนี้

  • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564.

อ่านเพิ่มเติม…