กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือผวจ. ขอปกป้องสถาบันฯ


กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือผวจ. ขอปกป้องสถาบันฯ

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
27 ต.ค. 2563 14:40 น.

บันทึก
SHARE

ชมรมกำนันผู้ใหญ้บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งกายสีกากี เดินเป็นขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มายื่นหนังสือถึงผวจ. ที่ศาลากลางจังหวัด แสดงความจงรักภักดี พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 26 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ชมรมกำนันผู้ใหญ้บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด” จาก 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการแต่งเครื่องแบบสีกากีเดินเป็นขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถือพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทยนำหน้าขบวนมายังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด


นายทองศรี มีหินกอง กำนันตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ ตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้ ข้าพเจ้าในนามตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปกป้องบ้านเมืองมาเป็นเอกราชมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีแผ่นดินได้อาศัย

“ปัจจุบันมีคนบางกลุ่มไม่สำนึกในบุญคุณ จาบจ้วง ก้าวล่วง ข้าพเจ้าในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวร้อยเอ็ดทุกคนขอแสดงความจงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรียกร้องบางกลุ่มที่กระทำมิอันควร ยุติการกระทำโดยเร็ว”.

อ่านเพิ่มเติม…