กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ Agoda สนับสนุนการพัฒนาบาริสต้ามืออาชีพในกลุ่ม ผู้พิการทางการได้ยิน

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ Agoda สนับสนุนการพัฒนาบาริสต้ามืออาชีพในกลุ่ม ผู้พิการทางการได้ยิน

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ม.ค. 2513 07:00 น.

บันทึก
SHARE


นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายนิวัฒน์ จิตจำนงค์เมต ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนายจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกด้า จำกัด (Agoda) ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ Café Amazon for chance สาขา The Offices @ Central World อย่างเป็นทางการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัท อโกด้า จำกัด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยสาขานี้นับเป็นสาขาที่ 10 แล้วที่ได้พัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการขยายผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนต่อไป


นอกเหนือจากการจ้างงานผู้พิการให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจแล้ว ร้าน Café Amazon for chance สาขา The Offices @ Central World ยังเป็นสาขาสองที่นำร่องขายผลิตภัณฑ์เบเกอรีจากฝีมือผู้พิการในความดูแลของ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) ภายใต้ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรีชื่อว่า “60+ Bakery and Chocolate Café” โดยร้านดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร และสนับสนุน ‘ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวล’ (disability-inclusive business) ให้คนพิการทุกประเภทสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีการฝึกอาชีพทั้งด้านบาริสต้าและการทำเบเกอรี เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ติดตัวในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังสามารถสานต่อไปยังธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคตในปี 2558 APCD ได้มีการจัดอบรมโครงการต้นแบบในภาคธุรกิจอาหาร ทั้งขนมอบและกาแฟ ซึ่งเป็นที่มาของร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาโดยกลุ่มผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพในร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café จะเป็นผู้พิการทุกประเภท อายุตั้งแต่ 17-65 ปี ทั้งผู้พิการทางร่างกาย ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านความบกพร่องทางจิต ออทิสติก สติปัญญา และการเรียนรู้ โดยไม่จำกัดว่าจะเปิดรับผู้พิการประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม…