กฤษฎีกา แจงข้อเท็จจริง โต้ปมไม่ตีความการหักกลบลบหนี้โครงการจำนำข้าว

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
29 พ.ค. 2563 15:17 น.

SHARE


โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจงข้อเท็จจริงกรณีการตีความเรื่องหักกลบลบหนี้ในสัญญาตามโครงการจำนำข้าว ชี้ ตอบกลับไปแล้ว ไม่พิจารณาเรื่องฟ้องร้องเป็นคดีในศาล

นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวกรณี องค์การคลังสินค้า ชี้แจงข่าวว่า ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ในสัญญา ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ระหว่างองค์การคลังสินค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ โดยได้หารือมาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และยังไม่ได้มีการตีความในเรื่องนี้ชัดเจนนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า องค์การคลังสินค้าได้มีหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวมาถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อหารือดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ตามข้อ 9 (1) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ว่า กรรมการกฤษฎีกาจะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พิจารณาได้ โดยมีหนังสือตอบกลับไปยังองค์การคลังสินค้า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

ดังนั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ได้มีการตีความในเรื่องนี้แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน.

อ่านเพิ่มเติม…