กระทรวงคลังโชว์ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง

กระทรวงคลังโชว์ "สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์" แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
9 พ.ย. 2563 15:00 น.

บันทึก
SHARE


กระทรวงการคลังเผย “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนได้จริง

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือน ก.ย.63 มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 858 ราย ใน 72 จังหวัด

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 508 ราย ภาคกลาง 134 ราย ภาคเหนือ 114 ราย ภาคตะวันออก 60 ราย และภาคใต้ 42 ราย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ธ.ค. 2559 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนส.ค.63 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 328,300 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 8,250.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 25,130.61 บาทต่อบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


– สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 63 มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 851 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 775 ราย ใน 72 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 67 ราย กรุงเทพมหานคร 58 ราย ขอนแก่นและร้อยเอ็ด 43 ราย

– สินเชื่อประเภทพิโกพลัส ณ สิ้นเดือน ก.ย.63 มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 94 ราย ใน 32 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 83 ราย ใน 29 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 14 ราย อุดรธานี 8 ราย และอุบลราชธานี 7 ราย


สำหรับภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 149,860 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 3,512.16 ล้านบาท

สินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 20,246 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 523.76 ล้านบาท คิดเป็น 14.91% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม

สินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน หรือ NPL สะสมรวมจำนวน 23,920 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 569.01 ล้านบาท คิดเป็น 16.20% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยอด NPL ของเดือน ก.ค.63 ที่อยู่ 16.60%

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่เดือนต.ค.59 จนถึงสิ้น ก.ย.63 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 7,476 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 63 จำนวน 121 ราย


อ่านเพิ่มเติม…