กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล 100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล 100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ข่าวพระราชสำนัก

ไทยรัฐออนไลน์
20 พ.ย. 2563 14:00 น.

บันทึก
SHARE


กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญกุศล 100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญกุศล “100 ปีชาตกาล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต” ณ พระอุโบสก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร.

อ่านเพิ่มเติม…