กรมพลศึกษา มอบรางวัลแข่งทักษะกีฬาออนไลน์ – เล็งหาเจ้าภาพกีฬานักเรียนแทน กทม.

กรมพลศึกษา มอบรางวัลแข่งทักษะกีฬาออนไลน์ – เล็งหาเจ้าภาพกีฬานักเรียนแทน กทม.

กีฬากีฬาอื่นๆ

ไทยรัฐออนไลน์
10 ก.ย. 2563 14:00 น.

บันทึก
SHARE


กรมพลศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ปี 2563 ส่วนความคืบหน้ากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เร่งประสานงานหาจังหวัดที่พร้อมในการเป็นเจ้าภาพอย่างเร่งด่วนแทน กทม.

วันที่ 10 ก.ย. 63 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ “การแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563” โดยมี ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการเล่นกีฬา เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎกติกาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน จังหวัด และประเทศต่อไป โดยกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมจำนวน 2,178 คน

อ่านเพิ่มเติม…