กรมการจัดหางาน ย้ำ ขึ้นทะเบียนต่างด้าวออนไลน์ จบ 13 ก.พ. ยอด 5 แสนคน


กรมการจัดหางาน ย้ำ ขึ้นทะเบียนต่างด้าวออนไลน์ จบ 13 ก.พ. ยอด 5 แสนคน

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
8 ก.พ. 2564 14:28 น.

บันทึก
SHARE

คาด ยอดพุ่ง 5 แสน ขึ้นทะเบียนต่างด้าวออนไลน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือน นายจ้าง 13 ก.พ.วันสุดท้าย ชี้ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถอยู่ในไทย เพื่อทำงานได้อีกต่อไป

วันที่ 8 ก.พ. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่และทำงานในประเทศอย่างไม่ถูกต้อง รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค.2563 เพื่อตรวจสอบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเริ่มเปิดให้แจ้งรายชื่อตั้งแต่ 15 ม.ค.-13 ก.พ. ช่วงแรกมีลงทะเบียนวันละกว่า 1.5 หมื่นคน และเพิ่มเป็นวันละ 2 หมื่นคน จนถึงวันที่ 8 ก.พ. มีคนต่างด้าวยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว 422,162 คน เป็นกลุ่มมีนายจ้าง 388,974 คน คิดเป็นร้อยละ 92.13% ไม่มีนายจ้าง 33,188 คน หรือ 7.87 % เป็นสัญชาติเมียนมา 251,510 คน กัมพูชา 126,078 คน และลาว 44,574 คน ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.กว่า 8 หมื่นคน รองลงไปเป็นจังหวัดชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ทำงานก่อสร้างมากที่สุดกว่า 9 หมื่นคน รองลงมาเป็นงานเกษตรและปศุสัตว์ จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม งานให้บริการต่างๆ และงานต่อเนื่องเกษตร

ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ กล่าวว่า ระบบออนไลน์จะเปิดให้แจ้งรายชื่อต่างด้าวจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 13 ก.พ. คาดว่าใน 5 วัน สุดท้ายจะมียอดเข้ามาวันละกว่า 2 หมื่นคน ซึ่งจะทำให้ยอดรวมทั้งหมดมีประมาณ 5 แสนคน ตามที่ได้คาดหมายไว้ว่าจะมีแรงงานที่อยู่และทำงานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งแรงงานที่เคยอยู่ในกลุ่มถูกกฎหมายแต่ได้หลุดออกไปจากระบบรวมประมาณ 5 แสนคน ซึ่งเป็นคนเก่าที่ทำงานอยู่ในประเทศอยู่แล้ว ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่แจ้งบัญชีรายชื่อ เมื่อมีโอกาสได้อยู่และทำงานอย่างถูกต้อง ขอให้รีบดำเนินการยื่นบัญชีผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 13 ก.พ. หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไป และไม่สามารถอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานได้อีกต่อไป โดยคนที่แจ้งรายชื่อจะต้องเข้าตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 กับโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายใน 16 เม.ย.

อ่านเพิ่มเติม…