กยศ. พบพนักงานติดเชื้อ “โควิด-19” งดให้บริการที่สำนักงานกองทุนชั่วคราว


กยศ. พบพนักงานติดเชื้อ "โควิด-19" งดให้บริการที่สำนักงานกองทุนชั่วคราว

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

24 เม.ย. 2564 13:59 น.

บันทึก
SHARE

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” พบพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” พร้อมงดให้บริการที่สำนักงานกองทุน ณ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564

วันที่ 24 เม.ย. 2564 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานของกองทุน จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุน อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดาภิเษก ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงานรายดังกล่าวรับผิดชอบในงาน Back Office ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้มาติดต่อ

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กองทุนทราบทันทีที่ได้รับผลตรวจยืนยันในวันที่ 23 เม.ย. 2564 ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกองทุน เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อและผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด กองทุนจึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา และจัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว

2. พนักงานกองทุนที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อ ให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

3. ทำความสะอาดแบบ Big cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงานกองทุนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์ และจุดสัมผัส

4. รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลังรับทราบ

ทั้งนี้ กองทุนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดยกำหนดให้ทุกฝ่าย มีสัดส่วนพนักงาน Work from Home เป็นจำนวน 50-90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในฝ่าย รักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

รวมทั้งงดให้บริการผู้มาติดต่อที่สำนักงานกองทุน ณ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 – 10 พ.ค. 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 11 พ.ค. 2564 โดยผู้ที่ประสงค์ติดต่อกองทุนสามารถใช้บริการช่องทางอื่นๆ ของกองทุน ได้แก่ ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888 หรือ 094 212 6431 ถึง 35 หรือ www.studentloan.or.th


อ่านเพิ่มเติม…