YouTuber ดังเผยการทดสอบ Apple Watch Ultra จะรอดการทุบด้วยค้อน หรือไม่

Apple Watch Ultra เป็นอีก Highlight เปิดตัวของ Apple Event รอบล่าสุดนอกเหนือจากการมาของ iPhone 14, AirPods Pro รุ่นใหม่ ล่าสุดนี้เพิ่งมีการส่งมอบไปยางบางประเทศแล้ว และมีการทดสอบจาก YouTuber ที่ไปซื้อนาฬิกาที่มีราคาราวๆ 31,900 บาท มาทดลอง

โดยการทำการทดลองของช่อง TechRax ที่ฝากผลงานการทดลองฟีเจอร์ Crash Detection ของ iPhone 14 โดยรอบนี้เขาได้นำ Apple Watch Ultra ที่ติดตั้งกระจก Sapphire Crystal มาป้องกันหน้าจอ ผลที่ออกมานั้นก็คือ

  • ทำตกจากความสูง 4 ฟุต พบว่าไม่ได้ความเสียดายที่ร้ายแรงนอกจากมีรอยที่บอดี้ที่ตัวเรือ
  • การผสมกับพวกของมีคม เช่นตะปู ปรากฏไม่ได้รับความเสียหาย
  • การทุบด้วยค้อนซ้ำๆ ปรากฏ หน้าจอแตกแต่โต๊ะที่รองก็ได้รับความเสียหายจากค้อน

เท่ากับในการทดสอบของ Apple Watch Ultra นั้นมีความคงทนอยู่ถ้าใช้งานที่เหมาะสม ไม่ได้ซื้อมาเพื่อทดสอบในลักษณะแบบนี้จริงๆ  เท่ากับถ้าคุณต้องการความแข็งแรงสุดๆ ของ Apple Watch ยังคงเลือกซื้อได้ในงบ 31,900 บาท เป็นต้น