Xiaomi 13 และ 13 Pro ผ่านรับรองในอินเดียและไทย, เตรียมเปิดตัวระดับโลกเร็ว ๆ นี้

  Xiaomi 13 ทั้ง 2 รุ่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในประเทศอินเดียและไทย ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเปิดตัวระดับโลกในเร็ว ๆ นี้