Xiaomi 11T และ 11T Pro พร้อมอัปเกรด Android รุ่นใหม่ถึง 3 รุ่นและ Patch ความปลอดภัยใหม่ถึง 4 ปี

  Xiaomi 11T และ 11T Pro มาพร้อมกับอัปเกรดให้ยาวนานมากขึ้น