Xiaomi อาจไม่ถูกอีกต่อไป MIUI 14 อาจไม่มีโฆษณาและ Bloatware กวนใจอีกแล้ว

  โดยปกติแล้ว Xiaomi จะขายสมาร์ตโฟนที่มีโฆษณาและ Bloatware (แอปอื่น ๆ ติดเครื่อง) มาตั้งแต่แรก