Meta บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้เพิ่มฟีเจอร์รายชื่อทางธุรกิจ (Business Directory) สำหรับผู้ใช้งาน WhatsApp ในบราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก โคลอมเบีย และสหราชอาณาจักร

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำให้ผู้ใช้ WhatsApp สามารถค้นหาธุรกิจบนแอปที่แยกเป็นรายประเภท อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว และการธนาคาร ผู้ใช้งานสามารถค้นหาด้วยการใส่ชื่อธุรกิจลงไป ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ต้องมาคอยนั่งหาเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ

โดยสำหรับในบราซิล ผู้ใช้จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ค้นหาธุรกิจรายเล็กได้ด้วย ขณะเดียวกัน WhatsApp ยังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการจ่ายเงินแบบ Secure Payment ในแชตสำหรับบราซิลเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งก็ต้องรอการอนุมัติจากธนาคารกลางบราซิล และหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา WhatsApp เพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดียให้ขยายระบบบริการทำธุรกรรมสำหรับผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้ใช้อยู่แล้วราว 400 ล้านคน