WD เตรียมเปิดบริการกู้ข้อมูลฟรีกรณีที่ Hard Disk รุ่น My Book Live โดนโจมตีร้ายแรงถึงระดับข้อมูลหาย

  WD ได้ออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีที่ Hard Disk รุ่น My Book Live ถูกโจมตีจนข้อมูลหายหมด