Tinder ประกาศเตรียมใช้งานระบบบยืนยันตัวตนเริ่มใช้งานเร็วๆ นี้

  ทินเดอร์ ประกาศการพัฒนาการยืนยันตัวตนในแบบ ID Verification ที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลกพร้อมใช้ในไตรมาสหน้า