Tiktok เริ่มทดสอบ Tako ระบบแชทบอตพลัง AI แนะนำวิดีโอสำหรับคุณมในประเทศฟิลิปปินส์

  Tiktok เริ่มทดสอบ Tako แชทบอตพิมพ์คำขอในการค้นหาวิดีโอ