“TFEX” REPORT 02 October 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 02 October 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 453,124 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 238,452 สัญญา Single Stock Futures 143,502 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 58,775 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10Baht Gold Futures จำนวน 15,520 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,720 สัญญา USD Futures 4,656 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,832,949 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 777.31 จุด ลดลง -10.71 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -1.41 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                    Product         Most Active Series    Volume    Settlement    Change

         SET50 Index Futures           S50Z20              215,726        775.9       -9.7 (-1.23%)
         Stock Futures                     BEAUTYZ20         15,123          1.45         0.09 (6.62%)
         Gold Online Futures            GOZ20                38,431        1,916.1       13 (0.68%)
         Gold Futures                      GF10V20              9,852          28,720      190 (0.67%)
         Gold-D Futures                   GDZ20                   13            1,899         4.4 (0.23%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3J21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 61.55 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -2.25 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

            ประเภทผู้ลงทุน       สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน               26.44%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                50.93%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ         22.63%