Texas Instruments เตรียมสร้างโรงผลิตแผ่นเวเฟอร์ 300mm ในปีหน้า

  300mm ที่เมืองเชอร์แมน รัฐเท็กซัส (Sherman, Texas) เพื่อรองรับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก