Sony จดสิทธิบัตรอุปกรณ์สแกนวัตถุ 3 มิติสำหรับโลกเสมือน

  Sony จดสิทธิบัตรเครื่องสแกน 3 มิติ (3D scanner) ที่สามารถสแกนวัตถุในโลกจริงเพื่อประมวลผลเข้าสู่โลกเสมือน (virtual reality) ได้