Samsung Galaxy Watch4 Series ได้รับอัปเตดล่าสุดเน้นแก้ปัญหาที่ Software

Samsung ในเกาหลีใต้ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการให้กับ Smart Watch รุ่นดังอย่าง Galaxy Watch4 อย่างเป็นทางการเน้นเรื่องของ Patch ความปลอดภัย และความเสถียรมากกว่า โดยมีขนาดของ File เพียง 185MB โดยเวอร์ชั่น R8xxXXU1GVI3

โดยการปล่อยครั้งนี้เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ คาดว่าจะปล่อยให้ในทั่วโลกเร็วๆ นี้ โดยใน Patch มีการเผยว่าได้รับ Patch ความปลอดภัยเดือน สิงหาคม 2022 และการอัปเดตนี้รองรับทั้ง Galaxy Watch4 และ Galaxy Watch4 Classic

ก่อนหน้านี้ในเดือนที่แล้ว Smart Watch รุ่นดังกล่าวได้รับการอัปเดต One UI 4.5 ใหม่ล่าสุพดร้อมกับปรับปรุงหลายจุดตั้งแต่การแจ้งเตือน, Face Watch หใม่และรวมไปถึงปรับปรุง Keyboard ให้ใช้งาน ขึ้น หรือถ้าพูดรวมๆ คือ เหมือน Galaxy Watch5 เลยครับ