Samsung Galaxy S22 Ultra อาจจะได้กล้องรุ่นเดียวกับ Galaxy S21 Ultra

  Samsung Galaxy S22 Ultra มาพร้อมกับสเปกกล้องเดิม และรุ่นเล็กจะเปลี่ยนแปลง